För att se detta innehåll måste du acceptera cookies.

Ändra dina inställningar här »

 

HÅLLBARHET

Fredriksons hållbarhetsarbete utgår ifrån Xano koncernens hållbarhetspolicy och direktiv som grundar sig på FN:s Global Compact som omfattar tio principer grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Vi arbetar aktivt mot 9 av de 17 globala hållbarhetsmålen.

För Fredriksons innebär hållbarhet att ta ansvar för hur verksamheten påverkar samhället ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar aktivt med effektivitet i alla led och optimerar disponerandet av våra resurser för att uppnå lönsamhet.

För att nå framgång tror vi på starka relationer, som grundar sig på långsiktighet och delaktighet. Genom utveckling av våra medarbetare samt genom att kontinuerligt arbeta med tekniska förbättringar säkerställer vi att våra processer och produkter får minsta möjliga påverkan på miljön och människors hälsa samtidigt som vår verksamhet drivs på ett effektivt och lönsamt sätt.

hallbarhet.jpg

Ett steg i Fredriksons arbete för att nå klimatneutralitet inom vår egen produktion är att se över den el vi förbrukar. Vi kan nu stolt visa att den el vi köper in är från 100% förnybara energikällor. 

Vi fortsätter vår satsning för att nå en klimatneutral produktion 2023.