Hållbarhet för Fredriksons

Ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. För oss är detta en självklarhet och vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del av arbetsdagen i alla delar av vår verksamhet. Det kan handla om små beteendeförändringar som på lång sikt har en stor positiv påverkan till mer genomgripande och resurskrävande insatser. Vårt hållbarhetsarbete är långsiktigt och genom att koncentrera det till områden där vi har störst möjlighet att påverka utvecklingen kan vi göra verklig skillnad.

Hållbarhetsfrågor i fokus:
•    Klimatutsläpp och energianvändning
•    Materialanvändning och avfallshantering
•    Employer branding
•    Ansvarsfulla inköp och kvalitet
•    Ekonomiskt resultat

Fredriksons har tilldelats EcoVadis bronsmedalj i hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning i arbetet att vidhålla en långsiktig och lönsam tillväxt, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Fredriksons hållbarhetsarbete grundar sig i ägaren XANO:s hållbarhetspolicy och är en naturlig del av det dagliga arbetet hos oss.

 

För att se detta innehåll måste du acceptera cookies.

Ändra dina inställningar här »

 

KONTAKTA OSS

Vår kvalitetschef Cecilia Toomväli svarar gärna på frågor angående Fredriksons hållbarhetsarbete. Du kan ringa eller mejla, välj det som passar dig bäst.

Tel: +46 (0) 143-296 81
E-post: cecilia.toomvali@fredriksons.se