We realize & industrialize ideas

with high value added

Fredriksons är ledande inom utveckling och tillverkning av transportörsystem till livsmedelsindustrin. Vi är även en systemleverantör för kontraktstillverkning av kundspecifika produkter med global marknad som utgångspunkt.

Våra kunder är inom livsmedel, medicinteknik, miljö och generell industri. Vi arbetar internationellt med egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige och Kina.

Som ledande kontraktstillverkare har vi mer än 100 års erfarenhet att utveckla, konstruera, tillverka och montera era produkter. 

FREDRIKSONS ÄR EN DEL AV EN LJUSARE FRAMTID FÖR VÄRLDEN.

Se filmen

Leverantörsmanual

Fredriksons har tagit fram en leverantörsmanual samt en uppförandekod för våra samarbetspartners. Kontakta vår inköpsavdelning på tel +46 143 296 00 för vidare frågor.

Adobe_PDF_file_icon_32x32.png Leverantörsmanual

Adobe_PDF_file_icon_32x32.png Uppförandekod