Montering

Fredriksons har lång erfarenhet av att montera system av komplexa produkter. Inom livsmedelsindustrin, medecinteknisk och övrig industri tillverkar vi system som även inkluderar sluttest. Vi erbjuder också leveranser direkt till era slutkunder.