WORLD CLASS MANUFACTURER

Fredriksons är ledande inom utveckling och tillverkning av transportörsystem till livsmedelsindustrin. Vi är även en systemleverantör för kontraktstillverkning av kundspecifika produkter med global marknad som utgångspunkt.

Våra kunder är inom livsmedel, medicinteknik, miljö och generell industri. Vi arbetar internationellt med egna utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige och Kina.

Som ledande kontraktstillverkare har vi mer än 100 års erfarenhet att utveckla, konstruera, tillverka och montera era produkter. 

Leverantörsmanual

Fredriksons har tagit fram en leverantörsmanual samt en uppförandekod för våra samarbetspartners. Kontakta Andreas Sandgren, +46 143 296 30 för vidare frågor.

Adobe_PDF_file_icon_32x32.png Leverantörsmanual

Adobe_PDF_file_icon_32x32.png Uppförandekod