25 & 50 åringar på Fredriksons

14 december 2019

Vi uppvaktar 13 jubilarer på Fredriksons.

Fredriksons Verkstads AB och respektive fackklubbar IF Metall och Unionen har uppvaktat de 7 personer som haft anställning i bolaget i 25-år samt de 6 personer som fyllt 50-år under året. En mycket lyckad och uppskattad aktivitet på Starby Kungsgård i Vadstena.