R&D Kund dag på Fredriksons 20180410

13 april 2018 09:00

R&D dag på Fredriksons

Den 10 april hade vi vår R&D dag. Kunder från bl.a. Xylem, Flexlink, Elekta, Alfa Laval och Emerson m. fl. var inbjudna till Fredriksons där vi anordnade en dag med föreläsningar berörande olika produktionsområden ur ett konstruktionsperspektiv samt en rundvandring i Fredriksons verkstad. Talare från DMG Mori, HAI Horsens, Trumpf, Svetsmästaren och vår egen produktionsgruppchef Elisabeth och kvalitetschef Hanna var där för att dela kunskap inom sina kompetensområden. Det var överlag en bra dag med massor av kunskapsdelning.