Lean/Six Sigma

8 september 2015

Fredriksons har påbörjat en 3-årig utbildning i Lean/Six Sigma med ambition att 20% av personalen uppnår "green belt". Under 2014 har 16 personer examinerats och är nu "yellow belt"