Inköp

Nyheter - Leverantörsmanual

Vi har arbetat fram en leverantörsmanual till våra samarbetspartners. Information att läsa genom att klicka på filen:

/storage/ma/5fe9f4a2123249398264ab4184b77b87/2e0b7903927e4269ae1e42c87ba3b60a/pdf/9DEDBE159B5F92BD9C24AE69DB21EBCDE769E5CD/Fredriksons%20supplier%20manual.pdf

Företagsfakta

Fredriksons Sverige

Antal anställda: 180
Omsättning: 278  MSEK
Kreditvärdighet: AAA
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2
          

Fredriksons Kina

Antal anställda: 80
Omsättning: 94 MSEK
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2


I maj 2006 blev Fredriksons Verkstads AB en del av XANO-koncernen.

Fredriksons Sverige

Fredriksons Kina

Xano Industri