Företagsfakta

Fredriksons Sverige
Antal anställda: 168
Omsättning: 278  MSEK
Kreditvärdighet: AAA
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2, EN 15085-2
          
Fredriksons Kina
Antal anställda: 80
Omsättning: 94 MSEK
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2

I maj 2006 blev Fredriksons Verkstads AB en del av XANO-koncernen.

Fredriksons Sverige

Fredriksons Kina

Xano Industri