Leverantörsinformation

Nedan kan man erhålla Fredrikons information till befintliga och nya leverantörer. Klicka på respektive PDF för att läsa dokumenten. För vidare frågor kontakta vår Inköpschef, Peter Törnqvist
 
 

Code of Conduct: 

Crystal_Clear_mimetype_pdf.png

Supplier Manual: 

Crystal_Clear_mimetype_pdf.png

 

Företagsfakta

Fredriksons Sverige

Antal anställda: 180
Omsättning: 278  MSEK
Kreditvärdighet: AAA
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2
          

Fredriksons Kina

Antal anställda: 80
Omsättning: 94 MSEK
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2


I maj 2006 blev Fredriksons Verkstads AB en del av XANO-koncernen.

Fredriksons Sverige

Fredriksons Kina

Xano Industri