Leverantörsinformation

/storage/ma/5f7a68f2bde74b9b9b878e935afead83/332336fe3c91451e8fb4dd604efe3c86/pdf/F96DDFE88A5A2EF96C948F4C0C64A2454B2DAE2B/Supplier%20Manual%202019.pdfNedan kan man erhålla Fredrikons information till befintliga och nya leverantörer. Klicka på respektive PDF för att läsa dokumenten. För vidare frågor kontakta vår Inköpschef, Peter Törnqvist
 
 

Code of Conduct: 

Crystal_Clear_mimetype_pdf.png

Supplier Manual: 

Crystal_Clear_mimetype_pdf.png

 

 

Företagsfakta

Fredriksons Sverige

Antal anställda: 190
Omsättning: 380  MSEK
Kreditvärdighet: AAA
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2
          

Fredriksons Kina

Antal anställda: 90
Omsättning: 120 MSEK
Certifikat: ISO9001, 14001, 13485, 3834-2


I maj 2006 blev Fredriksons Verkstads AB en del av XANO-koncernen.

Fredriksons Sverige

Fredriksons Kina

Xano Industri